atom 2, paintings 2017, bartosz beda, beda art, beda paintings, bartoszbeda artist

Atom II, oil on canvas, 175x133cm, 2017 | Bartosz Beda | Paintings | Artist | Artworks | Oil Paintings